• Stożki tarliskowe

Stożki tarliskowe do składania ikry dla pielęgnic takich jak dyskowce czy skalary.

  • Informacje