• Dla kirysów i ryb dennych

Pokarmy dla ryb żerujących w strefie przydennej czyli ryb takich jak kiryski, sumiki itp.

  • Informacje
DISCUSFOOD Shrimp Paste 125g
Oczekuje na dostawę
DISCUSFOOD Bloodworm Paste 125g
Oczekuje na dostawę