• Reklamacje

Szanowny Kliencie,

Dbamy o Twoje prawa, w tym także o prawo do złożenia reklamacji. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas produktu oraz Twoich uprawnień związanych z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi.

Pamiętaj, że jeżeli na dany produkt została udzielona także gwarancja, to również na jej podstawie możesz złożyć reklamację – w tym wypadku jednak adresatem będzie gwarant wskazany w gwarancji. Gwarancja określa również każdorazowo zakres Twoich uprawnień. Pamiętaj, że wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Dokładamy wszelkich starań, aby w naszej ofercie znajdowały się produkty najwyższej jakości, pozbawione jakichkolwiek wad. Za ewentualne wady odpowiadamy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego (w szczególności w art. 556 oraz art. 556(1)–556(3) KC.). 

 

 

Jak zgłosić reklamację?

Wysyłając wiadomość na naszą skrzynkę poczty elektronicznej pod adresem e-mail sklep@akwarystyczny.eu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres naszego sklepu Sklep Akwarystyczny.EU ul. Kołłątaja 15, 64-100 Leszno.

 

Co powinno zawierać zgłoszenie reklamacji?

Wiadomość powinna zawierać przede wszystkim datę powstania/wykrycia i opis wady przedmiotu, która jest powodem reklamacji. Zgłoszenie powinno zawierać również Państwa propozycję rozwiązania problemu. Można od nas zażądać:

  • A) naprawy produktu
  • B) wymiany produktu
  • C) obniżenia jego ceny (należy wskazać kwotę)
  • D) odstąpienia od umowy i zwrot całości należności

W celu usprawnienia procesu reklamacji polecamy wypełnienie formularza reklamacyjnego, który można pobrać na dole strony.

 

Co nie może stanowić podstawy do reklamacji?

Wady, które pojawiły się po dostarczeniu towaru, skutkiem:

  • zużycia produktu wynikającego z prawidłowego użytkowania,
  • używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • Twojej ingerencji w produkt,
  • braku lub niewłaściwej konserwacji.

 

Co i kiedy można zareklamować?

Wszelkie wady powstałe zanim produkt trafił w Twoje ręce, o których nie informowano w opisie oferty mogą być podstawą do reklamacji. Prawo do złożenia reklamacji masz przez okres 2 lat licząc od dnia w którym reklamowany przedmiot został Tobie dostarczony (dzień doręczenia paczki).

  

FORMULARZ REKLAMACYJNY